border shadow

เหตุการณ์สำคัญของบริษัท

border shadow
พ.ศ.2546 ASTech ได้รับการก่อตั้ง
พ.ศ.2551 การวางระบบอัตโนมัติของบริษัท ASTech ช่วยให้ลูกค้าในประเทศออสเตรเลียได้รับรางวัลยอดเยี่ยมทางธุรกิจ
พ.ศ.2552 บริษัท ASTech ได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001:2008 (UKAS).
พ.ศ.2552 บริษัท ASTech ได้รับประกาศนียบัตร bizSAFE3
พ.ศ.2554 บริษัท ASTechได้รับการรับรองเครื่องผสมระบบหุ่นยนต์จาก Yaskawa เพื่อให้บริการบริษัทผลิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
พ.ศ.2554 บริษัท ASTech เข้าร่วมข้อตกลงหุ้นส่วนกับ MPDV ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ MES ชั้นนำของเยอรมนี
พ.ศ.2554 บริษัท ASTech ได้ลงนามข้อตกลงสิทธิของการเป็นผู้แทนจำหน่ายกับ Sumitomo เพื่อเป็นผู้แทนจำหน่ายระบบการกรองของบริษัท
พ.ศ.2555 บริษัท ASTech ได้รับรางวัลประกาศนียบัตร GDPMDS เพื่อเป็นผู้แทนจำหน่ายเครื่องมือกลไฟฟ้าทางการแพทย์
พ.ศ.2555 บริษัทได้ลงทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับโลโก้บริษัท.
พ.ศ.2556 บริษัท ASTech ได้รับรางวัล “PROMISING SME500 2013”
พ.ศ.2557 บริษัท ASTech ได้รับรางวัล “ASIA EXCELLENCE AWARD 2014”
พ.ศ.2557 จัดตั้งบริษัทในประเทศมาเลเซีย – ASTech Automation Sdn. Bhd.
พ.ศ.2558 บริษัทASTech ได้รับการรับรองในฐานะ bizSAFE Enterprise ระดับ 4
พ.ศ.2558 ASTech ได้รับรางวัล “SME PRESTIGE AWARD 2015”.
พ.ศ.2558 บริษัท ASTechได้ซื้อโรงงานเป็นของตัวเองที่ @ Woodlands สำหรับการขยายธุรกิจด้วยพื้นที่โรงงานที่มีขนาดใหญ่ขึ้น