border shadow

การออกแบบการวางระบบอัตโนมัติ

border shadow

pic_Industrial-Automation1ปัจจัยหลักของความสำเร็จของบริษัท ASTech คือ นวัตกรรมการออกแบบ โดยบริษัทASTech ได้ใช้ซอฟแวร์การออกแบบในระบบ 3D เพื่อทำให้ลูกค้าสามารถดูคุณสมบัติการทำงานของเครื่องจักรได้ในระดบบที่เข้าใจ และเมื่อแนวความคิดสมบูรณ์แล้ว บริษัทจะทำการวาดรายละเอียดสำหรับการผลิต สิ่งนี้ช่วยลดข้อผิดพลาดการออกแบบและเพิ่มประสิทธิภาพ

ในหลายปีที่ผ่านมา บริษัทASTech มีความภาคภูมิในใจการให้บริการระบบอัตโนมัติที่ครอบคลุมและออกแบบเฉพาะอย่างสมบูรณ์เพื่อให้เข้ากับข้อมูลจำเพาะและการผลิตที่ลูกค้าต้องการ และยังเป็นเป้าหมายหลักในการนำส่งโซลูชั่นของบริษัท

การวางระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม คือ การใช้ระบบควบคุมต่างๆ อาทิ การควบคุมโปรแกรมลอจิค การควบคุมตัวเลข และระบบควบคุมอื่นๆที่อุตสาหกรรมกำหนดพร้อมทั้งข้อมูลทางเทคโนโลยีตามการใช้งาน อาทิ เทคโนโลยีช่วยเหลือด้วยคอมพิวเตอร์ การออกแบบ และการผลิตการควบคุมขั้นตอนในโรงงานรวมทั้งเครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง องค์ประกอบเหล่านี้เป็นเป้าหมายหลักของการออกแบบระบบอัตโนมัติองค์รวม

เนื่องจากการวางระบบอัตโนมัติมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆทั่วโลก ความต้องการดังกล่าวจึงเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน โดยวิศวกรได้ใช้ความพยายามในการรวมเครื่องมืออัตโนมัติเข้ากับเครื่องมือทางคณิตศาสตร์เพื่อสร้างระบบการดำเนินการที่ซับซ้อนสำหรับการขยายขอบเขตการใช้งานร่วมกับกิจกรรมของมนุษย์ตามอัตราการเพิ่มขึ้นของวิวัฒนาการ

ขั้นตอนทั่วไปของการวางระบบอัตโนมัติที่ใช้ในปัจจุบันนี้ คือ เครื่องเรียงแบบสั่น สายพานนำส่ง เครื่องจ่าย เครื่องนำเข้า เครื่องบีบ การหารอยรั่ว การตรวจสอบการมองเห็น การไล่แก๊ส การล้าง การควบคุมแรงดันอากาศและแรงดันน้ำ เอซีมอเตอร์และการควบคุมมอเตอร์ การควบคุมน้ำและความเย็น เป็นต้น ระบบต่างๆเหล่านี้ได้รับการควบคุมผ่านโปรแกรมควบคุม หรือ programmable logic controller (PLCs) หรือ คอมพิวเตอร์

pic_Industrial-Automation2การทำงานประสาน ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ที่มีเซนเซอร์ซึ่งทำหน้าที่ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร โดยได้รับการกออกแบบมาเพื่อถอดความขั้นตอนต่างๆที่ผู้ดำเนินการได้แจ้งจากนั้นจึงสั่งเครื่องจักรให้ทำหน้าที่เดียวกัน ขั้นตอนนี้ส่งผลให้สามารถควบคุมได้อย่างแม่นยำในการควบคุมการผลิตอย่างรัดกุมของบริษัท

สิ่งนี้เป็นประโยชน์หลักของระบบการผลิต

การควบคุมผ่านโปรแกรมควบคุม หรือ programmable logic controller (PLCs) ได้รับการกำหนดเพื่อนำมาใช้ในการตรวจจับภายนอกตามข้อมูลที่ใส่เข้าไป

การทำงานประสานระหว่างมนุษย์และเครื่องจักร หรือ The Human-machine interface หรือ HMI ร่วมกับการทำงานประสานระหว่ามนุษย์และคอมพิวเตอร์ หรือ the computer human interface หรือ CHI ได้รับการทำงานร่วมกันเพื่อโต้อตอบกับ PLCs และคอมพิวเตอร์อื่นๆ การทำงานประสานทั่วไปเกิดขึ้นโดยการใช้แรงอัดและอุณหภูมิก่อนหน้าเพื่อพัฒนาการควบคุมระบบอัตโนม้ติรวมทั้งการตอบรับฉุกเฉิน นอกจากนี้ ยังมีผู้ที่มีทักษะให้คำแนะนำควบคุมการทำงานประสานดังกล่าว

สิทธิประโยชน์ที่เราได้มอบให้แก่ลูกค้าของเรา คือ เราช่วยเหลือพัฒนาการผลิตของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ลดเวลาที่ใช้ เพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในภาพรวม

 

ความแข็งแกร่งหลักของบริษัท ASTech คือ

  • ความสามารถในการวิเคราะห์ที่ง่ายและขั้นตอนการบำรุงรักษา
  • การระบุข้อผิดพลาดของเครื่องมืออัตโนมัติอย่างรวดเร็วเพื่อลดการเสียเวลา
  • บริหารจัดการขั้นตอนการดำเนินการที่รวดเร็วและข้อมูลการผลิต
  • เพิ่มความเร็วในการประกอบรวมทั้งคุณภาพเพื่อเข้ากับมาตรฐานนานาชาติ
  • เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอัตโนมัติเพื่อบรรลุการคาดคะเนด้วยข้อมูลที่รวบรวม
  • พัฒนาความน่าเชื่อถือและระดับความปลอดภัยของระบบการควบคุม
  • การแยกตัวออกจากพื้นที่และอุปกรณ์อันตราย

[social_share/]