border shadow

โครงการจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ

border shadow

โครงการจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Project) คืออะไร?

turnkeyproject1โครงการจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ หรือ turnkey project คือ โครงการที่องค์กรหรือบริษัทได้ดำเนินกิจกรรมจากการออกแบบจนถึงการดำเนินการทดสอบก่อนที่จำนำส่งโครงการให้แก่บริษัทอื่นได้ดำเนินการ โครงการเหล่านี้รู้จักในชื่อ BOOT (build, own, operate, transfer)

 
 
turnkeyproject2คำจำกัดความดังกล่าวได้รับการนำมาใช้โดยบริษัท Astech ในการนำส่งโซลูชั่นต่างๆให้แก่ลูกค้าแต่ละรายของเรา ไม่ว่าการบริการของเราจะสำหรับระบบการจัดการโดยหุ่นยนต์หรือระบบการไล่แก๊ส เราได้พิสูจน์ผลลัพธ์ให้ได้เห็นแล้ว โดยที่ Astech เราได้ทำความเข้าใจขอบเขตและการดำเนินการต่างๆของโครงการอย่างระเอียดและจัดทำกรอบการทำงานสำหรับโซลูชั่นที่ไม่เฉพาะช่วยการดำเนินการของคุณอย่างราบรื่นและยังมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเรายังให้ผลลัพธ์ในระยะยาวเพื่อตอบรับธุรกิจที่เติบโตของคุณ

เมื่อเราบรรลุมาตรฐานของโซลูชั่น เราจึงส่งงานให้แก่ลูกค้า และการจัดส่งนี้เป็นการจัดส่งที่พร้อมใช้งานโดยไร้ความกังวล อีกทั้ง เรายังดำเนินการตรงตามเวลาที่คุณต้องการเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของคุณ
 

[social_share/]