border shadow

ข่าวสาร

border shadow

ASTech ได้รับรางวัล SME Prestige Award 2015

รางวัล SME PRESTIGE AWARD 2015 เป็นรางวัลจาก Media Enrich Enterprise Pte Ltd (สาขาบริษัทSingapore Enrich Group Pte Ltd) ในการดำเนินการปีที่สอง และได้แสดงSMEที่โดดเด่นของเราในสิงคโปร์ซึ่งได้ทำสถิติที่น่าประทับใจและการอุทิศให้แก่การขยายแบรนด์รวมถึงคุณภาพสินค้าและการบริการแก่ฐานลูกค้า

โปรแกรมวิวัฒนากานี้ คือ การส่งเสริมและมอบรางวัลเป็นเกียรติให้แก่บริษัทที่มีความโดดเด่นในสาขาต่างๆ โดยรางวัลนี้จะมอบให้แก่บริษัทท้องถิ่นที่ได้แสดงการบรรลุพันธสัญญาในมาตรฐานที่สูงขึ้นตามธุรกิจที่ยอดเยี่ยม รวมทั้งมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจสิงคโปร์

บริษัท ASTech ได้รับรางวัล ASIA EXCELLENCE AWARD 2014

รางวัลนี้ได้รับการออกแบบเพื่อกระตุ้นความยอดเยี่ยมของบริษัททางธุรกิจในประแทศเอเชีย โดยเฉพาะเอเชียได้รับชื่อเสียงอย่างต่อเนื่องในระดับโลกในฐานะแหล่งลงทุนยอดนิยมจากเศรษฐกิจที่กำลังเติบโต

รางวัล Asia Excellence Award เป็นรางวัลที่สนับสนุนและให้เกียรติแก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นในเอเชียที่ได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยสร้างมรดกให้แก่เอเชียและความสำเร็จของผู้ได้รับรางวัล ได้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่นๆในอุตสาหกรรม

Asia-excellence

The Sunday Times

บริษัท ASTech ได้รับการเผยแพร่บนนิตยสาร The Sunday Times เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2556 ในการได้รับรางวัล Promising SME500 2013

The Business Times

บริษัท ASTech ได้รับการเผยแพร่บนนิตยสารThe Business Times เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 ในการได้รับรางวัล Promising SME500 2013

Promising SME 500 2013

บริษัท ASTech ได้รับรางวัลในฐานะผู้บุกเบิกธุรกิจ (Business Luminary) จาก PROMISING SME500 2013

แคมเปญ Promising SME 500 Campaign เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ความสำเร็จของนักธุรกิจทั้งหญิงและชายในสิงคโปร์ เน้นย้ำความสำเร็จทางการค้าและยังเป็นการระลึกถึงการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยแคมเปญนี้ยังเป็นแพลตฟอร์มในการสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ประกอบการให้ทำตามความฝันและสร้างวัฒนธรรมธุรกิจที่ยั่งยืนในสิคโปร์

Promising-sme