border shadow

ประวัติองค์กร

border shadow

ตั้งแต่ที่บริษัทจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2546 บริษัท ASTech ได้ให้ความสำคัญในการให้บริการโซลูชั่นระบบแบบเบ็ดเสร็จแก่ลูกค้าที่มีค่ายิ่งของเรา โดยเราได้ออกแบบ ผลิตและจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อใช้งานในทั้งระบบมาตรฐานและระบบที่ออกแบบเฉพาะสำหรับลูกค้าของเราเพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถดำเนินกิจการบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เราได้ให้บริการโซลูชั่นอัตโนมัติที่ใช้งานได้จริงและน่าเชื่อถือสำหรับแก้ไขปัญหาต่างๆที่ซับซ้อนของลูกค้าและเพื่อให้สามารถติดตั้งระบบการผลิตและเปิดใช้งานในระยะเวลาที่สั้นที่สุด

เป็นระยะเวลาหลายปี ที่เราได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆที่ได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษมาใช้ตามความต้องการของตลาด ทรรศนะนี้ของเราทำให้เราสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือมากที่สุดให้แก่ลูกค้าอีกทั้งยังช่วยให้เราสามารถขยายตลาดเพิ่มขึ้นในสาขาต่างๆ ในเดือนธันวาคม 2555 เราได้รับประกาศนียบัตร Good Distribution Practice for Medical Devices (GDPMDS) และได้ขับเคลื่อนบริษัทของเราเข้าสู่อุตสาหกรรมทางการแพทย์ ทำให้เราสามารถนำเข้า จัดจำหน่ายและติดตั้งเครื่องมือกลไกไฟฟ้าทางการแพทย์

เราให้บริการลูกค้าจากทั่วโลก อาทิ ออสเตรเลีย (อุตสาหกรรมการทำความเย็น) สาธารณรัฐเช็ก (อุตสาหกรรมการทำความเย็น)บราซิล (อุตสาหกรรมยา) อินเดีย (อุตสาหกรรมยา) ไทย (ดิสก์ไดรฟ์ อุตสาหกรรมยานยนต์) อินโดนีเซีย (อุตสาหกรรมยานยนต์) มาเลเซีย (ดิสก์ ไดรฟ์ อุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์) สิงคโปร์ (อุตสาหกรรมการบิน น้ำมันและก๊าซ ยา อาหารและเครื่องดื่ม ทหาร และการศึกษา) เป็นต้น เรามีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งเนื่องเราบริษัทของเราได้รับการพิสูจน์แล้วให้เป็น ผู้ผลิตที่ได้ทำสัญญาและผู้ให้บริการบำรุงรักษาของบริษัท Iron Work Co. Ltd (Japan) นับตั้งแต่ปี 2546

We have been increasingly involved with our customers in our partnerships – an endeavor that encourages and brings to fruition “product development”. This process has proudly resulted in the systems that we designed and built which had drastically improved our customers’ productivity and winning them overseas award recognitions.

We are also proud to be the approved Contract Manufacturer and Maintenance provider for Matsuura Iron Work Co. Ltd (Japan) since 2004.

ในความพยายามเพิ่มพันธสัญญาของเราในการสนับสนุนลูค้า เราได้จัดตั้งระบบบริหารจัดการคุณภาพและได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานล่าสุดจาก the International Organization for Standardization ISO 9001:2008 (UKAS) ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2552

บริษัท ASTech ยังได้เข้าร่วมโปรแกรม bizSAFE เพื่อให้สถานที่ดำเนินการของเรามีความปลอดภัย รวมทั้งโปรแกรมสุขภาพ อาทิ การบริหารจัดการความเสี่ยง Risk Management (RM) และ Safety & Health Management System (WSHMS) และในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2552 บริษัท ASTech ได้รับรางวัลประกาศนียบัตร bizSAFE

ด้วยความรู้ที่แข็งแกร่งในด้านการออกแบบและการรวมระบบเข้ากับหุ่นยนต์และการสนับสนุนในระยะยาวสำหรับ Yaskawa Robot บริษัท ASTech จึงได้รับการรับรองจากอุปกรณ์รวมระบบหุ่นยนต์จาก Yaskawa ในวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2553

นอกจากนี้ บริษัท ASTech ยังมีประสบการณ์มากมายในการทำงานประสานกับ ABB, Epson, Fanuc, Denso และHiwinRobot โดยผู้เชี่ยวชาญของเราจะช่วยบริษัทหาโซโลชั่นที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานทุกประเภท

การใช้งานที่ท้าทายที่สุดที่บริษัท ASTech เคยมีมา คือ การใช้งานหุ่นยนต์ให้จัดการกับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ป้องกันการระเบิด

corp-images

บริษัท ASTech มีชื่อเสียงในการให้บริการระบบแบบรวมแก่อุตสาหกรรมการผลิตเป็นระยะเวลาหลายปี อย่างไรก็ตาม เพื่อที่บริษัทสามารถให้บริการโซลูชั่นที่ครอบคลุมทั้งหมดแก่ลูกค้าของเรา เราได้ทำข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนกับบริษัท MPDV ซึ่งเป็นผู้นำการให้บริการ MES พร้อมทั้ง Manufacturing Executive System (MES) ที่ได้มาตรฐาน ด้วยการร่วมมือกัน ทำให้ระบบของเราสามารถพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องจักรของลูกค้า ลดระยะเวลาการทำงานของเครื่องจักร เพิ่มการปฏิบัติงานในวันที่จัดส่งสินค้า รับประกันการสืบมาตรฐานและคุณภาพ รวมทั้งลดการผลิต

mpdv

บริษัท ได้ขยายการให้บริการการบริหารจัดการขยะแก่ลูกค้าของเราโดยการลงนามเป็นข้อตกลงการเป็นผู้แทนจำหน่ายกับบริษัท Sumitomo Japan และให้บริการผลิตภัณฑ์การคัดกรองโซลูชั่นที่ออกแบบเฉพาะของเราแก่โรงงานต่างๆเพื่อบริหารจัดการปัญหาขยะของลูกค้า

sumitomo

If you would like to learn how ASTech can help your company, contact us here.

วิสัยทัศน์ของบริษัท

เพื่อที่เราสามารถเป็นผู้นำด้านการผลิตและผู้ให้บริการอุปกรณ์และระดับอัตโนมัติในอุตสาหกรรม

ภารกิจของบริษัท

ก) พัฒนาคุณภาพ อุปกรณ์อุตสาหกรรมที่เพิ่มคุณค่าและระบบ รวมทั้งมุ่งมั่นในการให้บริการลูกค้าอย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันการดำเนินกิจการ

ข) สร้างการเติบโตของผลิตภัณฑ์และการบริการในอุตสาหกรรมต่างๆอย่างไม่หยุดยั้ง

นโยบายคุณภาพ

บริษัท ASTech มีพันธสัญญาในการพัฒนาการดำเนินกิจการอย่างไม่หยุดยั้งในด้านการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์และระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม

เราเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าผ่านระบบที่น่าเชื่อถือและการจัดส่งที่รวดเร็ว

บริษัทหุ้นส่วน

GreenLAB Technologies

บริษัท GreenLAB Technologies ก่อตั้งขึ้นในปี 2551 เพื่อจัดหาและให้บริการผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอุตสาหกรรมและการใช้งานในบ้านโดยการเป็นคู่สัญญากับผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงระดับโลก

เนื่องจากเป็นที่ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าโลกต้องการพลังงานที่สะอาดและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการบริหารจัดการการใช้พลังงาน บริษัท GreenLAB Technologies จึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อให้บริการที่ท้าทายในด้านนี้ และในต้นปี 2552 บริษัท GreenLABได้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันท้องถิ่นในการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายส่วนบุคคล หรือ wireless personal area network(WPAN) และ VMS และด้วยขอบเขตการนำไปใช้ที่กว้าง ทำให้ VMS เพิ่มความแข็งแกรง่ให้แก่ผลิตภัณฑ์ของเราทำให้สามารถนำไปใช้งานได้เหมาะกับพลังงานอย่างเต็มที่ รวมทั้งความปลอดภัยและเครื่องมือบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม หากคุณต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กรุณาคลิกที่นี่