border shadow

โซลูชั่น MES

border shadow

mes1ระบบดำเนินการผลิต หรือ Manufacturing Execution Systems (MES) คือ ระบบการคำนวณที่ใช้ในการผลิต โดย MES ทำงานในแบบเรียลไทม์เพื่อที่สามารถควบคุมองค์ประกอบต่างๆในการผลิตได้ในเวลาเดียวกัน (อาทิ การนำเข้าข้อมูล ส่วนบุคคล เครื่องจักและการสนับสนุน).

MESอาจทำงานในพื้นที่ต่างๆ อาทิ: การบริหารจัดการสินค้าตลอดอายุการใช้งาน การกำหนดแหล่งที่มา การสั่งซื้อและการจัดส่ง การวิเคราะห์การผลิตสำหรับประสิทธิภาพอุปกรณ์ในภาพรวม หรือ Overall Equipment Effectiveness (OEE) รวมทั้งการติดตามและการสืบค้นอุปกรณ์ ทั้งนี้ MES ได้สร้างขั้นตอนการผลิตที่ไม่มีที่ติและให้บริการการตอบรับในแบบเรียลไทม์สำหรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่ต้องการ อีกทั้งยังให้ข้อมูลต่างๆ.

mes2บริษัท ASTech ได้เล็งเห็นหัวใจหลักของมาตรฐานของระบบการคำนวณเหล่านี้และได้ทำการพัฒนากรอบการทำงานที่ประสบความสำเร็จและพัฒนาการใช้งานอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มการทำกำไรให้แก่บริษัทเองในฐานผู้นำในอุตสาหกรรมและสำหรับลูกค้าเช่นกัน และในการปฏิบัติเช่นนี้ บริษัท ASTech ได้ให้บริการช่องทางต่างๆแก่ลูกค้าในการเพิ่มความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นของขั้นตอนการดำเนินการ สิ่งที่อาจต้องการในการพัฒนา และทำการปรับที่จำเป็นสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของสินค้าให้มากยิ่งขึ้น

[social_share/]